Turistické trasy

Pěší trasy

Pěší turistika má v České republice dlouholetou tradici. V našem regionu je tradičně dobře zajištěna udržovanou hustou sítí turistických značených stezek, které skýtají nepřeberné množství kombinací. Průběhy jednotlivých tras jsou detailně vyznačeny na mapovém portálu Mapy.cz


Cyklotrasy

Málokterý sport zaznamenal v posledních letech tak výrazný nárůst popularity jako cyklistika. Rekreační cyklistika již vstoupila do života mnoha rodin a stala se součástí jejich životního stylu. Je to praktický sport, při kterém se vynaloží daleko méně práce než při chůzi a umožní tak překonat vzdálenosti, o kterých se pěším turistům může jenom zdát. V oblasti Bouzovské vrchoviny navržené cyklotrasy respektují základní podmínku bezpečnosti cyklistické dopravy a dále vycházejí vstříc potřebám cykloturistů, které provádějí po turisticky nejatraktivnějších místech mikroregionu. Aktuální průběhy jednotlivých cyklotras je možné zjistit opět na mapovém portálu Mapy.cz

Pro cyklisty z větších měst, především z Olomouce a Prostějova, je však řada zajímavých cílů již poněkud "z ruky". Pokud by se například chtěli cyklisté vydat z Prostějova na hrad Bouzov, museli by při cestě tam i zpět ujet minimálně 80 km navíc v kopcovitém terénu, což je spíše pro zdatnější cyklisty. Jistým řešením by mohlo být zavedení cyklobusové dopravy, která by zkrátila vzdálenost na polovinu. Z toho důvodu navrhujeme novou koncepci cykloturistiky, která již tyto úpravy zohledňuje. Cílovými zastávkami pro cyklobusy by byly: město Konice, obce Bouzov, obec Kladky a obec Luká.


Návrh nové sítě cyklotras pro oblast Bouzovské vrchoviny

region_info_940c
Tato část webu je zatím ve výstavbě, proto prosím omluvte jistá funkční omezení.


Plánované páteřní cyklotrasy


!!UPOZORNĚNÍ!! - některé úseky plánovaných cyklotras jsou zatím nesjízdné (na výše zobrazené mapě jsou označeny červenými vykřičníky). Tyto úseky bychom rádi zprůchodnili formou zpevněných pěšin či lávek. Pokud půjde vše podle plánu, první úpravy by mohly začít již v 2. polovině tohoto roku. Mějte tedy prosím strpení.PRO "OLOMOUČÁKY"


1) Bouzov - Panské rybníky - vyhlídka Zkamenělý zámek - NPR Špraněk - Vojtěchov - Hvozd - Ochozská kyselka
- Laškov - Terezské Údolí - Náměšť na Hané - Olomouc
2) Bouzov - Panské rybníky - Javoříčko (jeskyně) - Veselíčko -***Luká***- Nové Pole - Loučský rybník - Loučka - Cholina
- Dubčany - Náklo - Příkazy - Skrbeň - Horka nad Moravou - Olomouc
3) Bouzov - Hvozdečko - Pateřín - Bílá Lhota (arboretum) - Měník - Mladeč (jeskyně) - Sobáčov - Víska - Litovel - Unčovice
- Náklo - Příkazy - Skrbeň - Horka nad Moravou - Olomouc
4) Kladky (Vyšehrad) - Napoleonská cesta - Jesenec - Konice (s návaznotí na další trasy směr Ochoz - Olomouc)
5) Kladky (Vyšehrad) - Dětkovice - Ospělov - Blažov - Panské rybníky (s návaznotí na další trasy směr Javoříčko a Bouzov dále na Olomouc)
6) Kladky (Vyšehrad) - Dětkovice - Ludmírov - Hvozd - Hačky - Bohuslavice - Na Rovině - Náměšť na Hané (s návazností na trasu směr Olomouc)
7) Kladky (Vyšehrad) - Ošíkov - Trpín - Vysoká - Hartinkov - Nová Roveň - Vranová Lhota - Kozov - Jeřmaň - Loštice - Moravičany ČD - a dále vlakem
8) Konice - Ochoz - Klužínek - Hačky - Polomí -***Luká***- Nové Pole - Slavětín - Hradečná - Mladeč - Sobáčov - Litovel - Unčovice
- Náklo - Příkazy - Skrbeň - Horka nad Moravou - Olomouc
9) Konice - Ladín - Ponikev - Ludmírov - PR Průchodnice - Vojtěchov - NPR Špraněk - vyhlídka Zkamenělý zámek
- Javoříčko (jeskyně) - Panské rybníky - Bouzov - Jeřmaň - Loštice - Moravičany ČD - dále vlakem
10) Luká - Nové Pole - Loučský rybník - Loučka - Cholina - Dubčany - Náklo - Příkazy - Skrbeň - Horka nad Moravou - Olomouc
11) Luká - Nové Pole - Slavětín - Hradečná - Mladeč - Sobáčov - Litovel - Unčovice - Náklo - Příkazy - Skrbeň - Horka nad Moravou - Olomouc
12) Luká - Polomí - Bohuslavice - Krakovec - Laškov - Terezské Údolí - Náměšť na Hané - Olomouc

PRO "LITOVELÁKY"


1) Bouzov - Hvozdečko - Pateřín - Bílá Lhota (arboretum) - Měník - Mladeč (jeskyně) - Sobáčov - Víska - Litovel
2) Bouzov - Jeřmaň - Loštice - Palonín - Červená Lhota - Bílá Lhota - Měník - Mladeč - Sobáčov - Víska - Litovel
3) Kladky (Vyšehrad) - Dětkovice - Ospělov - Blažov - Panské rybníky (s návaznotí na další trasy směr Javoříčko a Bouzov dále na Litovel)
4) Kladky (Vyšehrad) - Ošíkov - Trpín - Vysoká - Hartinkov - Nová Roveň - Vranová Lhota - Kozov - Jeřmaň - Loštice - Moravičany ČD - a dále vlakem
5) Konice - Ochoz - Klužínek - Pramen Pilávky -***Luká***- Slavětín - Hradečná - Mladeč (jeskyně) - Sobáčov - Víska - Litovel
6) Konice - Ladín - Ponikev - Ludmírov - PR Průchodnice - Vojtěchov - NPR Špraněk - vyhlídka Zkamenělý zámek
- Javoříčko (jeskyně) - Panské rybníky - Bouzov - Jeřmaň - Loštice - Moravičany ČD - dále vlakem
7) Luká - Slavětín - Hradečná - Mladeč (jeskyně) - Sobáčov - Víska - Litovel
8) Luká - Javoříčko - Panské rybníky - Bouzov - Jeřmaň - Loštice - Palonín - Červená Lhota - Bílá Lhota - Mladeč - Sobáčov - Víska - Litovel

PRO "PROSTĚJOVÁKY"


1) Bouzov - Panské rybníky - Javoříčko (jeskyně) - Veselíčko -***Luká***- Bohuslavské rybníky - Krakovec - Kandia - Pěnčín
- Čechy pod Kosířem - Čelechovice na Hané - Smržice - Prostějov
2) Kladky (Vyšehrad) - Napoleonská cesta - Jesenec - Konice (s návaznotí na další trasy směr Ochoz a dále na Prostějov)
3) Kladky (Vyšehrad) - Dětkovice - Ludmírov - Hvozd - Klužínek - Ochoz - Ochozská kyselka - Přemyslovice - Bělecký Mlýn - Zdětín ČD - a dále vlakem
4) Konice - Ochoz - Ochozská kyselka - Kandia - Pěnčín - Čechy pod Kosířem - Čelechovice na Hané - Smržice - Prostějov
5) Luká - Bohuslavské rybníky - Krakovec - Kandia - Pěnčín - Čechy pod Kosířem - Čelechovice na Hané - Smržice - Prostějov