PRAVIDLA FOTOSOUTĚŽE – Pojďme fotit ven 2018

Spolek Bouzovská vrchovina vyhlašuje fotosoutěž na téma:

Pojďme fotit ven 2018

Autoři třech nejlepších snímků ve třech vypsaných kategoriích získají poukázku společnosti T.S. Bohemia na nákup dle vlastní libosti.

Celkem 9 cen. Snímky do soutěže je možné zasílat od 1. května 2018 do 31. srpna 2018.

Soutěžní podmínky

Fotosoutěž: Pojďme fotit ven

Obecná ustanovení

– Fotosoutěž s názvem „Pojďme fotit ven“ (dále jen „soutěž“) je určena amatérským fotografům bez rozdílu věku.
– Organizátorem soutěže je Bouzovská vrchovina, z.s.

– Kategorie soutěže jsou
Stavby (Architektura)
Příroda (Fauna a flora)
Lidé a dění kolem nich

– Fotografie musí být pořízeny v oblasti Bouzovské vrchoviny nebo jejích nejbližšího okolí. Mapa a seznam obcí je v příloze pravidel.

– Každý účastník má právo zaslat do soutěže maximálně tři snímky.

– Fotografie do soutěže je možné přihlásit pouze v elektronické formě zasláním na email.

– Organizátor si vyhrazuje právo na úpravu pravidel soutěže včetně práva soutěž kdykoliv a bez náhrady zrušit.

– Výhry v soutěži nejsou soudně vymahatelné.

– Do hodnocení soutěže bude zařazen každý účastník, který splní pravidla této soutěže.

– Organizátor je však oprávněn vyřadit ze soutěže zaslané fotografie, které:
– žádným způsobem nesouvisí s tématem soutěže,
– mají neetický obsah (propagují pornografii, vulgaritu, rasovou nesnášenlivost) a jsou v rozporu s dobrými mravy,
– jsou opatřeny vulgárním či jinak pohoršujícím popiskem,
– byly pořízeny jiným autorem, než je účastník soutěže,
– budou porušovat či by mohly porušovat práva třetích osob,
– nebudou poslány níže popsaným mechanismem,
– nevyhovují kvalitou nebo rozlišením.

Účastník soutěže poskytuje zasláním fotografií do soutěže organizátorovi soutěže licenci k zaslanému dílu a to licenci nevýhradní, ke všem způsobům užití, v rozsahu neomezeném a bezúplatně.

Účastník fotosoutěže prohlašuje, že:

– fotografie pořídil osobně, a že má neomezená práva poskytovat dalším osobám práva jejího užití v neomezeném rozsahu.

– osoby zachycené na jím pořízených snímcích souhlasí se zařazením fotografií do soutěže a akceptují podmínky soutěže.

– souhlasí s pravidly a podmínkami soutěže.

– vyjadřuje svůj souhlas podle zákona č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů se zpracováním osobních údajů jím uvedených v e-mailu za účelem zveřejnění svého jména ve sdělovacích prostředcích a na internetových stránkách.

Jak mají vypadat soutěžní fotografie

Soutěžní snímky zasílejte ve formátu JPEG. Snímky mohou být na výšku i na šířku. Minimální rozlišení každé fotografie: 800×600 px. Nekvalitní fotografie budou vyřazeny. Názvy fotografií ani doprovodné texty nevpisujte přímo do obrázku.

Kam zasílat fotografie

Soutěžní snímky zasílejte na e-mail: vrchovina@post.cz.
Nezapomeňte prosím uvést své celé jméno, věk a úplnou adresu.
Dále uveďte název vašeho snímku včetně místa jeho pořízení a kategorii, ve které snímek soutěží.

Hodnocení fotografií

Vyhlášení výsledků soutěže proběhne nejpozději do 30.září 2018.
Vybrané snímky, budou zveřejněny na facebookovém a instagramovém profilu a internetových stránkách organizátora.
Snímky budou hodnoceny odbornou porotou a to v následujících kategoriích:
– Stavby (Architektura)
– Příroda (Fauna a flora)
– Lidé a dění kolem nich
Ceny jednotlivých kategorií:
1. cena – poukaz 800 Kč
2. cena – poukaz 500 Kč
3. cena – poukaz 300 Kč
Jeden autor může získat maximálně jednu cenu v každé kategorii. Ceny budou po vzájemné dohodě s výherci připraveny v sídle spolku k jejich převzetí.

 

Snímky do soutěže je možné zasílat od 1. května 2018 do 31. srpna 2018.

Bouzovská vrchovina, z.s.
Luká 80, 783 24
IČ: 01374664
www.bouzovskavrchovina.cz

O autorovi

Zanechat odpověď

*

captcha *