O nás

Jak vznikl náš název

Název našeho spolku „Bouzovská vrchovina“ vychází z geomorfologického členění ČR, v rámci kterého je součástí Zábřežské vrchoviny – Jesenické oblasti.

Cíle našeho spolku:

  • propagovat a prezentovat oblast Bouzovské vrchoviny,
  • provozovat sport a obdobnou činnost v rámci zapojení do sportovních, tělovýchovných a turistických aktivit, tuto činnost organizovat a vytvářet pro ni materiální a tréninkové podmínky,
  • budovat, provozovat a udržovat sportovní a jiná turistická zařízení, která vlastní nebo užívá,
  • dalšími formami své činnosti napomáhat rozvoji veřejného a společenského života, kultury, zdraví apod. v místě své působnosti, zejména formou další veřejně prospěšné činnosti a osvětovou činností

Členové výboru:

Daniel Spáčil

Hlavní guru a stratég, který se stará o to, aby naše sdružení stále šlapalo :-)

Ondřej Mikulka

Další důležitý článek naší party nadšený vším co kvete či leze. Takový náš botanik ;-)

Honza Martínek

Ajťák, který má na starosti náš web. Stále zahleděný do map, plánů a všeho co začíná na GEO!

Libor Spáčil

Sportovec každým coulem. Trochu neřízená střela, ale co bychom si bez něj počali.

Filip Matuš

Pilot, jehož hlavním nářadím je kolo, se kterým je možná více ve vzduchu než na zemi. ;-)