Místní příroda

Neobyčejně rozmanitá krajina je domovem mnoha vzácných druhů rostlin i živočichů. K jejich ochraně bylo vyhlášeno celkem 11 zvláště chráněných území. Z ohrožených druhů rostlin můžeme zmínit např. lilii zlatohlávek a z fauny netopýra brvitého či vrápence malého. Z hlediska krajinného rázu jsou nejhodnotnější lokality součástí přírodních parků Kladecko, Velký Kosíř a Bohdalov-Hartinkov. Zajímavá krajina je dána i pestrou geologickou stavbou. Napříč Bouzovskou vrchovinou se táhne úzký pruh devonských vápenců, na který jsou vázány turisty vyhledávané Javoříčské jeskyně a Mladečské jeskyně. Kromě vápenců se v tomto regionu dolovala rovněž železná ruda (hematit). Nejvýnosnější byly šachty sv. Trojice, sv. Kryštofa, sv. Bernarda a sv. Jana Nepomuckého.
Zvláště chráněná území


Krasové oblasti a jeskyně


Ostatní přírodně hodnotá území


Vodní plochy a prameny


Farmy a ranče