• bouzovsko
  Bouzovská vrchovina
 • bouzovsko
  To není jen Hrad Bouzov!
 • To nejsou jen jeskyně...
 • či jiné krasové jevy.
 • Je to především kouzelná krajina...
 • s dalekými výhledy...
 • krajina převážně kopcovitá...
 • ale najdou se i rovinatější místa...
 • vhodná třeba i pro vyjížďku na kole :-)
 • Jsou zde vhodné podmínky jak pro letní sporty...
 • tak i zimní radovánky.
 • Je to krajina rybníků...
 • lesních studánek...
 • i malých lesních tůněk.
 • Je to krajina koní...
 • krajina jablečných sadů...
 • rozlehlých lesů...
 • provoněných luk...
 • protkaná cestami jak novějšími...
 • tak i velmi starými stezkami...
 • mnohdy i s původními starými mosty...
 • starými milníky a rozcestníky...
 • a dalšími památnými objekty.
 • Je to také krajina pravěkých hradišť...
 • zřícenin středověkých hradů...
 • tvrzí a zámků...
 • vodních mlýnů...
 • větrných mlýnů...
 • a mnoha dalších zajímavých památek.
 • bouzovsko
  To je Bouzovská vrchovina!

Bouzovská vrchovina

Bouzovská vrchovina, to není jen hrad Bouzov a Javoříčské či Mladečské jeskyně.
Je to především kouzelná krajina s dalekými výhledy, krajina převážně kopcovitá,
ale najdou se i rovinatější místa vhodná třeba i pro vyjížďku na kole. Jsou zde vhodné
podmínky jak pro letní sporty, tak i zimní radovánky. Je to krajina rybníků, lesních
studánek i malých lesních tůněk. Je to krajina koní, krajina jablečných sadů, rozlehlých
lesů, provoněných luk, protkaná cestami jak novějšími, tak i velmi starými středověkými
stezkami mnohdy i s původními starými mosty, starými milníky a rozcestníky a dalšími
památnými objekty. Je to také krajina pravěkých hradišť, zřícenin středověkých hradů,
tvrzí a zámků, vodních a větrných mlýnů. Nádhernou scenérii dále umocňují již z dálky
viditelné stavby kostelíků a kapliček, božích muk a křížků. Je to i krajina příběhů, ať již
smyšlených, jako jsou např. Báje a pověsti z Bouzovska od M. Strouhala, či zcela reálných,
z nichž některé zanechávají ještě dnes hlubokou stopu v srdcích mnohých lidí. Zde je třeba
zmínit především tragickou událost vypálení obce Javoříčko, která se odehrála na konci
2. světové války a která skončila smrtí 38 mužů a chlapců. Naštěstí se najdou i příběhy,
které mají veselejší charakter. Asi nejznámější je knižně i filmově zpracovaný román
Postřižiny od Bohumila Hrabala, kde jednou z hlavních postav je skutečný strýc
Bohumila Hrabala Pepin (více na http://czechfolks.com), který se narodil a celé
dětství strávil v Konici. Ano! To vše je Bouzovská vrchovina.